Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
491046
Hankinnan nimi
Liperin kunnan perusopetuksen koulukuvausten sekä varhaiskasvatuksen lasten kuvauksen hankkiminen lukuvuosille 2024 - 2025 ja 2025 - 2026 + optiona lukuvuodet 2026 - 2027 sekä 2027 - 2028
Päätöspäivämäärä
12.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan perusopetuksen koulukuvausten sekä varhaiskasvatuksen lasten kuvauksien toteuttamisen lukuvuosille 1.8.2024 - 31.7.2025 ja 1.8.2025 - 31.7.2026 + yhden (1) lukuvuoden + yhden (1) lukuvuoden optiomahdollisuudet. Sopimusta jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2026 - 31.7.2027 ja yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2027 - 31.7.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

KK-KUVA OY -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut