Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
486974
Hankinnan nimi
Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot kiinteistöhuollon kilpailutus
Päätöspäivämäärä
16.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhoitotöiden hankinnan Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen tarjouspyynnössä mainittuihin kiinteistöihin sopimuskaudelle 01.07.2024 - 31.08.2026. Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy 31.08.2026. Jos sopimusta ei irtisanota päättymään sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue (osiot 1-4), jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Joensuun Seudun Talohuolto Oy - Osio 1 - Osio 2 - Osio 3 - Osio 4

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut