Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
494536
Hankinnan nimi
Huoltokirjakoordinaattoripalvelut, Joensuun kaupunki 2024-2026
Päätöspäivämäärä
16.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti huoltokirjakoordinaattoripalveluiden hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 1.4.2024 - 31.3.2026 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2026 - 31.3.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Huoltokirjakoordinaattorin tehtävät koskevat Joensuun Tilakeskuksen uudis-, peruskorjaus- ja muutoskohteisiin tehtäviä huoltokirjoja. Koordinaattorin työ voi olla vanhan huoltokirjan päivittämistä tai kokonaan uuden huoltokirjan laatimista. Tällä hetkellä käynnissä olevien kohteiden huoltokirjakoordinaattorin tehtäviä ei siirretä valitulle sopimustoimittajalle, vaan ne suoritetaan loppuun entisillä resursseilla. Nyt kilpailutettava toimeksianto koskee uusia kohteita. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Granlund Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut