Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
495760
Hankinnan nimi
Ilomantsin kunnan brändiuudistus
Päätöspäivämäärä
16.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin kunnan visuaalisen ilmeen / brändin suunnittelun. Työn tavoiteaikataulu on, että työ tulee aloittaa keväällä 2024 ja uusi ilme on julkaistavissa vuoden 2025 alusta. Kyseessä on käänteinen kilpailutus, jossa valitulle toimijalle maksetaan 25 000 euron (alv. 0%) palkkio brändiuudistuksen kokonaistoteutuksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Ilomantsin kunta tarkastelee visuaalista ilmettään/ brändiään, joka on tarkoitus julkaista vuoden 2025 alusta. Tarkastelussa käydään läpi värimaailma, logo ja yleinen ulkoasu. Uudistus kattaa kotisivut, lomake- ja diaesityspohjat sekä muissa mahdollisissa painotuote- ja markkinointimateriaaleissa käytettävän ulkoasun. Kotisivut rakentuvat Meidän IT ja talous Oy:n (Meita) käyttöönottoprojektin kautta ja tarjoamalleen Wordpress-pohjaiselle alustalle. Kotisivujen uudistamistyö on työn alla alustavan aikataulun mukaan touko-kesäkuussa 2024 ja sivujen sisällöntuotanto syksyllä 2024. Sisällön tuottamisesta vastaa Ilomantsin kunta, mutta tarjoukseen on sisällyttävä ulkoasusuunnitelma kotisivuista. Suunnitelmaan pitää olla graafisen ohjeistuksen mukainen. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden tarjoajan kanssa.

Valitut toimittajat

Nitro Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
25000,00