Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
501868
Hankinnan nimi
Liperin Viinijärven koulun osittainen purkutyö
Päätöspäivämäärä
18.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan Viinijärven koulun osittaisen purkutyön kokonaishintaurakkatarjouksen ja jäljelle jäävien rakennusosien rajapintojen ennallistamisen hankinnan tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Purkutyöt voidaan aloittaa välittömästi, kun urakkasopimus rakennusten purkamisesta on allekirjoitettu, purkamislupaan liittyvä selvitys ja vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus on hyväksytty sekä tilaaja on hyväksynyt purkutyösuunnitelman ja antanut aloittamisluvan. Purku-urakoitsijan tulee ennen purkutyön aloittamista toimittaa tilaajalle tässä urakkaohjelmassa toisaalla määritetyt suunnitelmat ja selvitykset. Hankintapäätös joudutaan tekemään ehdollisena; Päätöksen toimeenpano ja sopimus edellyttää Liperin kunnanvaltuuston hyväksyntää Viinijärven koulun ehdotussuunnitelman ja kustannusarvion osalta 29.4.2024 pidettävässä kokouksessa. Kohteen töiden tulee olla täysin valmiit viimeistään 30.8.2024 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Mestaripurkajat oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka