Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
502214
Hankinnan nimi
Viinijärven koulun lämpöjohto- vesihuolto- ja maanrakennustyöt
Päätöspäivämäärä
18.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan Viinijärven koulun ulko- ja sisäpuolisten lämpö- sähkö- ja vesijohtojen sekä pellettilaitoksen maan ja perustusten rakentamisen hankinnan kokonaishintaurakkana tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Osittain rakennustyöt ulottuvat myös rakennusten sisäpuolelle. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Työt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja työaikainen vakuus asetettu. Tilaajan arvio aloitusajankohdasta on 3.6.2024. Hankintapäätös joudutaan tekemään ehdollisena; Päätöksen toimeenpano ja sopimus edellyttää Liperin kunnanvaltuuston hyväksyntää Viinijärven koulun ehdotussuunnitelman ja kustannusarvion osalta 29.4.2024 pidettävässä kokouksessa. Rakennustyöt tulee olla kokonaisuutenaan valmiina 30.8.2024 mennessä. Rakennustyöt on pyrittävä suorittamaan yhtäjaksoisesti alkamisesta päätökseen. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

SKS Infra Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka