Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
493447
Hankinnan nimi
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen huoneisto- ja ulkoremontti-, sähkö-, LVI-, ulkomaalaus-, rakennuspelti- sekä piha- ja maanrakennustyöt
Päätöspäivämäärä
19.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen hallinnoimien kiinteistöjen huoneisto- ja ulkoremontti-, sähkö-, LVI-, ulkomaalaus-, rakennuspelti- sekä piha- ja maanrakennustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2024 - 30.04.2026 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.05.2026 - 30.04.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Palveluntuottajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinta on jaettu kuuteen osa-alueeseen, joita ovat: POS 1: Huoneisto- ja ulkoremonttityöt POS 2: Sähkötyöt POS 3: LVI-työt POS 4: Ulkomaalaustyöt POS 5: Rakennuspeltityöt POS 6: Piha- ja maanrakennustyöt Hankintamalli on osa-alueiden 1 - 5 osalta kolmen (3) toimittajan puitejärjestely/osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut jne. Positioon 6 valitaan kaikki hyväksyttävän tarjoukset tehneet toimijat. Sopimuskaudella tarjottuja koneita ja laitteita käytetään tarvittaessa ja töiden tilauksessa otetaan huomioon koneen/laitteen hinta sekä soveltuvuus tehtävään työhön. Sopimuskaudella tarjottuja koneita ja laitteita käytetään tarvittaessa ja töiden tilauksessa otetaan huomioon koneen/laitteen hinta sekä soveltuvuus tehtävään työhön. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä.

Valitut toimittajat

Juuan Sm-sähkö oy - POS 2: Sähkötyöt (alv 0 %) Kontio-Sähkö Oy - POS 2: Sähkötyöt (alv 0 %) Puusepänliike J.Räsänen Oy - POS 1: Huoneisto- ja ulkoremonttityöt (alv 0 %) - POS 4: Ulkomaalaustyöt (alv 0 %) Saneerauspalvelu Repo Oy - POS 1: Huoneisto- ja ulkoremonttityöt (alv 0 %) - POS 4: Ulkomaalaustyöt (alv 0 %) Sähkö Jarska Oy - POS 2: Sähkötyöt (alv 0 %) Turkistarha Malja Oy - POS 1: Huoneisto- ja ulkoremonttityöt (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut