Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
499061
Hankinnan nimi
Konsernirakenneselvityksen konsulttipalvelut, Ilomantsin kunta
Päätöspäivämäärä
22.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin kunnan konsernirakenteen selvitystyön hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Konsernirakenneselvityksen tarkoituksena on kartoittaa konkreettisia toimenpiteitä Ilomantsin konsernin rakenteen tehostamiseksi. Tarkoituksena on edistää konsernikokonaisuuden tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä löytää tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut konserniyhtiöiden vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen jatkossa siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla myös kunnan ('emo') toimintaa ja taloutta. Selvityksessä käydään läpi valittujen yhtiöiden ja emon väliset liiketoimet sekä rahavirrat ja niiden perusteet. Konsernirakenneselvityksen tuloksena tulee esittää uusi, perusteltu, emon näkökulmasta taloudellisesti tehokkain ja toiminnallisesti järkevin tapa organisoida konsernirakenne. Uuden mallin taloudellisesta vaikutuksesta emon ja yhtiöiden talouteen tulee esittää laskelma. Konsernirakenneselvitys toteutetaan touko-elokuussa 2024 siten, että raportointi on valmis elokuun 2024 loppuun mennessä. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankinnassa valitaan yksi (1) palveluntuottaja, jonka kanssa tehdään tarjouspyyntöön ja tarjoukseen perustuva hankintasopimus. Tilaaja tilaa palvelun suoraan valitulta palveluntuottajalta.

Valitut toimittajat

BDO Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut