Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
491550
Hankinnan nimi
Outokummun asumisyksikön irtokalusteet
Päätöspäivämäärä
24.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun soten Outokummun 60-paikkaisen ikäihmisten asumisyksikön irtokalustamisen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan 282188 Toimisto-, koulu-, päiväkoti- sekä kierrätyskalusteet puitesopimukseen liittyvänä minikilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia pääsopimuksen ehtoja, mikäli tämä tarjouspyyntö ei niitä muuta. Kalustaminen kilpailutetaan puitejärjestelyn sisällä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtojen mukaan minikilpailutuksella. Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana. Kalusteiden kokonaishinta, johon sisältyy kalusteiden toimitus-, kokoamis- ja asennuspalvelut sekä pakkausmateriaalien poiskuljetus on enintään 75 000 € (alv 0%). Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää + - 15%, tarjotusta määrästä. Yksikköhintaluettelo ladattava. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden-, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintasopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

Isku Interior Oy

Hankinnan tyyppi
Minikilpailutus
Hankintalaji