Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
501722
Hankinnan nimi
Liperin paloaseman peruskorjaus
Päätöspäivämäärä
25.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin paloaseman peruskorjauksen hankinnan tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Kohde sisältää rakennusteknisiä, LVIA-teknisiä, sähköteknisiä purku ja peruskorjaustöitä. Purkutöihin sisältyy myös haitta-aineiden (mm. asbesti) purkutöitä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Työt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja työaikainen vakuus asetettu. Hankintapäätös joudutaan tekemään ehdollisena, sillä hankkeeseen varatut määrärahat eivät riittäneet ja selvitykset lisämäärärahojen saamiseksi edellyttävät uudelleenneuvotteluja ja lisämäärärahan hyväksymistä Liperin kunnanvaltuustossa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

Rakennusliike Joen Talo Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka