Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
501343
Hankinnan nimi
Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi (vaihe 3) rakennusurakka
Päätöspäivämäärä
29.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin rakennusurakan hankinnan Sirkkalan koulun muutostöistä yläkouluksi (vaihe 3) tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on kokonaisurakka koskien Sirkkalan koulukampuksella sijaitsevien entisen Karelia AMK:n energiapuiston tilojen ja piha-alueen muuttamista Pielisjoen yläkoulun käyttöön sisältäen myös LVIS-tekniset työt tarvikkeineen. Työt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja työaikainen vakuus asetettu. Työt tulee aloittaa viimeistään 3.6.2024. Rakennustyöt tulee olla valmiina 2.8.2024 mennessä. Rakennustyöt on pyrittävä suorittamaan yhtäjaksoisesti alkamisesta päätökseen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

Eleve Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka