Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
492738
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin liukuvaluna tehtävä reunakiviurakka 2024-2026 (2027)
Päätöspäivämäärä
30.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin liukuvaluna tehtävät reunakiviurakat sopimuskaudelle 1.6.2024 - 30.6.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.7.2026 - 30.6.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Rakennuskohteet sijaitsevat pääosin eri puolilla Joensuun kantakaupungin aluetta. Joitakin kohteita saattaa tulla tehtäväksi myös kantakaupungin ulkopuolella. Vuosittaiset määrät vaihtelevat paljon budjettirahoituksesta ja reunakivitarpeesta riippuen.

Valitut toimittajat

skantti oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka