Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
504698
Hankinnan nimi
Liperin Ylämyllyn taajaman Välikankaan yritysalueen kehittämissuunnittelu
Päätöspäivämäärä
30.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-karjalan hankintatoimi kilpailutti tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa Liperin Välikankaan teollisuusalueen (kortteli 220,223,231ja 232 sekä näihin liittyvät katu, VL ja ET alueet) kehittämissuunnitelmien hankinnan, joka käsittää seuraavat tuotosalueet; - Kunnallistekninen suunnitelma - Pohjavesialueen hulevesisuunnitelma - Ilmastoystävällisen rakentamisen suunnitelma - Liikenne- ja saavutettavuussuunnitelma - Suositukset yrityksille Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Suunnittelutyö alkaa välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja suunnitelmat tulee saada valmiiksi 31.10.2024 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen suoraan valitun toimittajan kanssa ja valittu toimittaja vastaa kaikista viidestä tarjouspyynnön mukaisen tuotoksen suunnittelusta.

Valitut toimittajat

Destia Oy, Asiantuntijapalvelut -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut