Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
505350
Hankinnan nimi
Sairaalakatu - Kirkkokatu, kadunrakennusurakka, projektit 2720, 2721, 2722
Päätöspäivämäärä
2.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelujen toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Sairaalakatu - Kirkkokatu (projektit 2720, 2721, 2722) kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennuskohteena on Joensuun kaupungin ruutukaava-alueella sijaitsevat infraverkostot ja viheralueet. Kadunrakennushankkeessa tehdään kadun kunnallistekniikan ja viheralueiden rakentamista urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa, Sairaalakadulla välillä Koulukatu risteys-Kauppakatu risteys, sekä Kirkkokadulla välillä Niskakatu risteys-Sairaalakatu risteys. Hanke jakaantuu kolmelle eri projektinumerolle. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Työt tulee aloittaa 16.5.2023 (tavoite) tai kun hankinta on lainvoimainen ja sopimus allekirjoitettu. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Maarakennus Niemeläinen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka