Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
485358
Hankinnan nimi
Ateriapalvelut Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus, Kontiolahden seurakunta 2024-2026
Päätöspäivämäärä
2.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ateriapalvelujen hankinnan Hirvirannan leiri- ja kurssikeskukseen Kontiolahden seurakunnalle sopimuskaudelle 1.5.2024 - 30.4.2026 + kahden (2) vuoden + toistaiseksi voimassa oleva optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.5.2026 - 30.4.2028 sekä toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokausilla hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tarjouspyynnössä mainitut ateriamäärät ovat suuntaa antavia arvioita ja perustuvat kuluvan vuoden kulutusmääriin eivätkä sido tilaajia.

Valitut toimittajat

Kotoruoka Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut