Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
496420
Hankinnan nimi
Kiteen kaupungin koulukuljetukset sekä palvelu- ja asiointiliikenne
Päätöspäivämäärä
6.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin koulukuljetusten sekä palvelu- ja asiointiliikenteen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.08.2024 - 31.07.2028 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2028 - 31.07.2029, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinnassa on käytössä ns. etusijajärjestys -malli: Mikäli tarjoaja haluaa tarjota useampaan kohteeseen, mutta tarjoajan resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen niin tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan kohteeseen, vaikka resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamisen, ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen, niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisen kohteen vertailussa. Esimerkit: 1) Tarjoaja A pystyy toteuttamaan useamman kohteen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa niihin kohteisiin etusijaksi 1, mitkä pystyy toteuttamaan. 2) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen, mutta tarjoaja A haluaa tarjota useampaan kohteeseen. Tällöin tarjoaja A laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 ja kolmanteen vaihtoehtoon etusijan 3. Tarjoaja B voittaakin tarjoaja A:n ensisijaisen kohteen niin tällöin tarjoaja A voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. Toissijaisen kohteen ja kolmannen vaihtoehdon voi määritellä vain yhden kerran, koska resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen. Mikäli tarjoaja A voittaa ensisijaisen kohteensa niin tällöin tarjoaja A ei voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. 3) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen ja tarjoaja haluaa tarjota vain yhteen kohteeseen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja jättää tarjoamatta toista kohdetta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde (osa-alue), jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista irroittaa.

Valitut toimittajat

Karelia Rent Oy - Kohde 5. Kajoo-Kontiola-Juurikkajärvi-Juurikka (alv 0%) Kiteen Liikennepalvelu Oy - Kohde 7. Enanniemi-Puhossalo-Kokkoaho-Lohela (alv 0%) Palvelutaksi Veikko Ihanus - Kohde 18. Totkunniemi (alv 0%) Savo-Karjalan Linja Oy - Kohde 4. Valkeavaara-Riihijärvi-Rokkala-Misola-Onterhuhta-Loukunvaara (alv 0%) - Kohde 13. Tasapää-Lamminranta-Puhos-Niinikumpu (alv 0%) - Kohde 17. Purujärvi-Pellavasniemi-Mehonmäki (alv 0%) - Kohde 20. Ruokkee-Kereli-Poroniemi (alv 0%) Savonlinja Oy - Kohde 6. Kyyrönniemi-Leinovaara-Puhos (alv 0%) - Kohde 9. Ojamäki-Kiitso-Mökkikylä-Saramäki (alv 0%) - Kohde 19. Villala-Hummovaara (alv 0%) Tilausliikenne Lauri Möttö ky - Kohde 10. Piimäjärvi-Selkäsaari-Tikkalansoppi-Kurenrinne (alv 0%) - Kohde 12. Sirkkavaara-Potoskavaara-Kunonniemi-Kytänniemi (alv 0%) Toffolan taksi oy - Kohde 1. Välivaara-Korkeakangas-Heinsyrjä-Kiteenlahti (alv 0%) - Kohde 2. Muljula-Tolosenmäki-Taipale (alv 0%) - Kohde 3. Kontturi-Säynejärvi-Kankaanperä-Suontaus (alv 0%) - Kohde 8. Suoparsaari-Suorlahti-Puhos-Kitee (alv 0%) - Kohde 11. Kopola-Huikkola-Haarajärvi-Ruppovaara (alv 0%) - Kohde 14. Väärämäki (alv 0%) - Kohde 16. Kesälahti-Kitee (alv 0%) Uuksulainen Jaakko Kalevi - Kohde 15. Varmo-Salokylä (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut