Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
484071
Hankinnan nimi
Kiinteistönhoito, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy 2024 – 2026 (2028)
Päätöspäivämäärä
8.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhoidon hankinnan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.9.2024 - 31.8.2026 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.9.2026 - 31.8.2027 sekä 1.9.2027- 31.8.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta.

Valitut toimittajat

Joensuun Seudun Talohuolto Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut