Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
504560
Hankinnan nimi
Pyhäselän Terveysasema, purkutyö
Päätöspäivämäärä
8.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Pyhäselän terveysaseman purku-urakan hankinnan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessaan. Purkukohteen osoite on Sähkötie 22, 80220 Hammaslahti. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Työt voi aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Tilaaja valmistelee hankinnan siten, että työt voidaan aloittaa viimeistään kesäkuun alusta 2024. Purkutyö tulee olla valmis kokonaisuudessaan 31.12.2024. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Pohjolan Purkutyö Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka