Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
498913
Hankinnan nimi
Sisäinen kilpailutus, osa-alue 2 Yhteisöllinen asuminen (ent. palveluasuminen), pitkäaikainen, UUDET ASIAKKAAT
Päätöspäivämäärä
13.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmän (347/02.08.00.03/2022) sisäisen kilpailutuksen hankinnan koskien pitkäaikaista yhteisöllistä asumista (ent. palveluasumista) uusille asiakkaille sopimusvuodelle 1.6.2024 - 31.5.2025 tarjouspyynnön mukaisesti. Palvelukuvaus, palvelun vähimmäisvaatimukset, sopimusehdot ym. hankinnan ehdot osallistumispyynnön 376629 Sosiaalisen asumisen palvelut, Siun sote, 347/02.08.00.03/2022 mukaisesti. Sisäinen kilpailutus toteutetaan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmään 347/02.08.00.03/2022 hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken rajoitettuna menettelynä. Kilpailutuksesta ei ilmoiteta HILMA-ilmoituskanavalla eikä Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. Hankintajärjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille on lähetetty sähköpostiviesti, jossa on ollut suora linkki tarjouspyyntöön. Tarjous tulee jättää yksikkökohtaisesti. Sisäisen kilpailutuksen tarjouksen voi jättää vain sellaisesta yksiköstä, joka on hyväksytty mukaan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmään 376629, 347/02.08.00.03/2022. Jos sisäisen kilpailutuksen tarjous jätetään sellaisesta yksiköstä, jota ei ole hyväksytty hankintajärjestelmään mukaan, tarjous hylätään automaattisesti. Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että palveluntuottajan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmää koskeva hankintasopimus 376629 on molemmin puolin allekirjoitettu ja voimassa. Tarjouksista hyväksytään kaikki osallistumispyynnön ja tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset. Palveluntuottajat asettuvat tämän sisäisen kilpailutuksen perusteella etusijajärjestykseen sisäistä kilpailutusta seuraavalle sopimusvuodelle (1.6.2024 - 31.5.2025) hoitovuorokauden hinnan sekä laatuvertailutekijöiden ja -pisteiden perusteella. Palveluntuottajan antama hinta on sama kaikille asiakkaille, joille järjestetään asumispalvelu ko. palveluntuottajalle ko. osa-alueen perusteella sopimusvuoden 1.6.2024 - 31.5.2025 aikana, jolle hinta annetaan. Sisäisessä kilpailutuksessa annettu hinta koskee ainoastaan niitä uusia asiakkaita, joille järjestetään asumispalvelua sisäistä kilpailutusta seuraavan sopimusvuoden (1.6.2024 - 31.5.2025) aikana. Sisäisessä kilpailutuksessa annettu hinta ei koske asiakkaita, jotka jo ovat asumispalvelussa. Asiakkaan palveluntuottajaksi valitaan yhteistyössä Siun soten kanssa osa-alueen etusijajärjestyksessä ensimmäinen asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuva ja sopiva palveluntuottaja. Palveluntuottajan valinnassa asiakkaalle huomioidaan siis sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta annetun lain (812/2000) 8 §:n mukainen asiakkaan itsemääräämisoikeus. Palveluntuottajan valintaan vaikuttaa mm. asiakkaan toive asumisyksikön sijainnista. Asumisyksikön soveltuvuutta arvioidaan osallistumishakemuksessa ja sisäisen kilpailutuksen tarjouksessa palveluntuottajan ilmoittamien tietojen perusteella. Mikäli useampi palveluntuottaja on etusijajärjestyksessä samalla sijalla, asiakkaan palveluntuottajaksi valitaan samalla sijalla olevista parhaiten asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuva ja sopiva palveluntuottaja .

Valitut toimittajat

Aspa Palvelut Oy - Attendo Imatran Palvelukoti Oy - Attendo Kanervikkola Oy - Attendo Kotiplus Oy - Attendo Mi-Hoiva Oy - Attendo Oy - - - Attendo Pielaveden Palvelukoti Oy - Etelä-Savon Mielenterveys Oy - Hoitokoti Kuikanpesä Oy - - Hoiva Mehiläinen Oy - - Itä-Suomen Hoitokodit Oy - - Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy - Kuurnan Kartanot Oy - Loimupelto Oy - Luhtapohjan Hoito Oy - Matti ja Liisa Koti Oy - - - Mehiläinen Oy - Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry - Psykogenesis Oy - Selena ry - Sisä-Savon palvelukoti - Tervassalon Päihdeklinikka Oy - Verkkolammen Hoitokoti Oy - Ykkös- ja Onnikodit Oy -

Hankinnan tyyppi
Sisäinen kilpailutus (DPS)
Hankintalaji
Palvelut