Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
499032
Hankinnan nimi
Sisäinen kilpailutus, osa-alue 8 Ympärivuorokautinen (ent. tehostettu) palveluasuminen, vaativa tuki, lyhytaikainen, UUDET ASIAKKAAT
Päätöspäivämäärä
13.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmän (347/02.08.00.03/2022) sisäisen kilpailutuksen hankinnan koskien vaativan tuen lyhytaikaista ympärivuorokautista (ent. tehostettua) palveluasumista uusille asiakkaille sopimusvuodelle 1.6.2024 - 31.5.2025. Palvelukuvaus, palvelun vähimmäisvaatimukset, sopimusehdot ym. hankinnan ehdot osallistumispyynnön 376629 Sosiaalisen asumisen palvelut, Siun sote, 347/02.08.00.03/2022 mukaisesti. Sisäinen kilpailutus toteutetaan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmään 347/02.08.00.03/2022 hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken rajoitettuna menettelynä. Kilpailutuksesta ei ilmoiteta HILMA-ilmoituskanavalla eikä Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. Hankintajärjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille on lähetetty sähköpostiviesti, jossa on ollut suora linkki tarjouspyyntöön. Hankinnan enimmäisarvo sopimuskaudelta 1.6.2024 - 31.5.2025 on 540 000 € (alv 0%). Tarjous tulee jättää yksikkökohtaisesti. Sisäisen kilpailutuksen tarjouksen voi jättää vain sellaisesta yksiköstä, joka on hyväksytty mukaan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmään 376629, 347/02.08.00.03/2022. Jos sisäisen kilpailutuksen tarjous jätetään sellaisesta yksiköstä, jota ei ole hyväksytty hankintajärjestelmään mukaan, tarjous hylätään automaattisesti. Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että palveluntuottajan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmää koskeva hankintasopimus 376629 on molemmin puolin allekirjoitettu ja voimassa. Tarjouksista hyväksytään kaikki osallistumispyynnön ja tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset. Asiakkaan palveluntuottajaksi valitaan yhteistyössä Siun soten kanssa osa-alueen etusijajärjestyksessä ensimmäinen asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuva ja sopiva palveluntuottaja. Palveluntuottajan valinnassa asiakkaalle huomioidaan siis sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta annetun lain (812/2000) 8 §:n mukainen asiakkaan itsemääräämisoikeus. Palveluntuottajan valintaan vaikuttaa mm. asiakkaan toive asumisyksikön sijainnista. Asumisyksikön soveltuvuutta arvioidaan osallistumishakemuksessa ja sisäisen kilpailutuksen tarjouksessa palveluntuottajan ilmoittamien tietojen perusteella. Mikäli useampi palveluntuottaja on etusijajärjestyksessä samalla sijalla, asiakkaan palveluntuottajaksi valitaan samalla sijalla olevista parhaiten asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuva ja sopiva palveluntuottaja.

Valitut toimittajat

Attendo Mi-Hoiva Oy - Attendo Oy - Luhtapohjan Hoito Oy - Verkkolammen Hoitokoti Oy -

Hankinnan tyyppi
Sisäinen kilpailutus (DPS)
Hankintalaji
Palvelut