Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
498875
Hankinnan nimi
Sisäinen kilpailutus, osa-alue 1 Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT
Päätöspäivämäärä
13.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmän (347/02.08.00.03/2022) sisäisen kilpailutuksen hankinnan koskien tuettua asumista uusille asiakkaille sopimusvuodelle 1.6.2024 - 31.5.2025 tarjouspyynnön mukaisesti. Palvelukuvaus, palvelun vähimmäisvaatimukset, sopimusehdot ym. hankinnan ehdot osallistumispyynnön 376629 Sosiaalisen asumisen palvelut, Siun sote, 347/02.08.00.03/2022 mukaisesti. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia eli sisäisessä kilpailutuksessa on annettava sekä henkilöä että ryhmää koskeva tuntihinta, jotta tarjous hyväksytään. Sisäinen kilpailutus toteutetaan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmään 347/02.08.00.03/2022 hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken rajoitettuna menettelynä. Kilpailutuksesta ei ilmoiteta HILMA-ilmoituskanavalla eikä Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. Hankintajärjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille on lähetetty sähköpostiviesti, jossa on ollut suora linkki tarjouspyyntöön. Hankinnan enimmäisarvo sopimuskaudelta 1.6.2024 - 31.5.2025 on 2 500 000 € (alv 0%). Tarjouksen voi jättää vain sellainen palveluntuottaja, joka on hyväksytty mukaan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmään 376629, 347/02.08.00.03/2022. Jos sisäisen kilpailutuksen tarjouksen jättää sellainen palveluntuottaja, jota ei ole hyväksytty ko. hankintajärjestelmään mukaan, tarjous hylätään automaattisesti. Tarjouksessa on ilmoitettava sama maakunta / samat maakunnat, kuin osallistumispyyntöön 376629 Sosiaalisen asumisen palvelut, Siun sote, 347/02.08.00.03/2022 jätetyssä ja hyväksytyssä osallistumishakemuksessa. Muita kuin ko. osallistumishakemuksessa ilmoitettuja maakuntia ei hyväksytä. Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että palveluntuottajan Siun soten sosiaalisen asumisen palvelujen hankintajärjestelmää koskeva hankintasopimus 376629 on molemmin puolin allekirjoitettu ja voimassa. Sisäisen kilpailutuksen tarjouksista hyväksytään kaikki osallistumispyynnön 376629 Sosiaalisen asumisen palvelut, Siun sote, 347/02.08.00.03/2022 ja sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset. Palveluntuottajat asettuvat sisäisen kilpailutuksen perusteella etusijajärjestykseen sisäistä kilpailutusta seuraavalle sopimusvuodelle (1.6.2024 - 31.5.2025) hinnan perusteella. Tämän sisäisen kilpailutuksen perusteella syntyy oma etusijajärjestys untihintaa per henkilö ja tuntihintaa per ryhmä koskien. Asiakkaan palveluntuottajaksi valitaan yhteistyössä Siun soten kanssa osa-alueen etusijajärjestyksessä ensimmäinen asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuva ja sopiva palveluntuottaja. Palveluntuottajan valinnassa asiakkaalle huomioidaan siis sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta annetun lain (812/2000) 8 §:n mukainen asiakkaan itsemääräämisoikeus. Palveluntuottajan valintaan vaikuttaa mm. asiakkaan toive asumisyksikön sijainnista. Asumisyksikön soveltuvuutta arvioidaan osallistumishakemuksessa ja sisäisen kilpailutuksen tarjouksessa palveluntuottajan ilmoittamien tietojen perusteella. Mikäli useampi palveluntuottaja on etusijajärjestyksessä samalla sijalla, asiakkaan palveluntuottajaksi valitaan samalla sijalla olevista parhaiten asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuva ja sopiva palveluntuottaja.

Valitut toimittajat

Aspa Palvelut Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Attendo Imatran Palvelukoti Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Attendo Kotiplus Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Attendo Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Etelä-Savon Mielenterveys Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Hoitokoti Kuikanpesä Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Hoivayksikkö Honkakoti Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Itä-Suomen Hoitokodit Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä JoenHalt - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Kuurnan Kartanot Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Loimupelto Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Matti ja Liisa Koti Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Mehiläinen Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Psykogenesis Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Selena ry - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä Ykkös- ja Onnikodit Oy - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/henkilö - Tuettu asuminen, UUDET ASIAKKAAT, tuntihinta/ryhmä

Hankinnan tyyppi
Sisäinen kilpailutus (DPS)
Hankintalaji
Palvelut