Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
496481
Hankinnan nimi
Puhtauspalvelujen hankinta Joensuussa 2024 - 2026, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Päätöspäivämäärä
14.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää kilpailutti puhtauspalvelujen hankinnan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle Joensuun kaupungin alueella sijaitseviin kohteisiin ajalle 1.8.2024 - 31.7.2026 + optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2026 - 31.7.2027 sekä 1.8.2027 - 31.7.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy vastaa puhtauspalvelujen järjestämisestä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten toimipaikoissa. Hankinnassa on kyse Joensuussa sijaitsevien 21 kohteen puhtauspalvelusta. Tarjouksia voi jättää osa-alueittain kolmeen (3) kohde -kokonaisuuteen. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tilaamaan palvelun valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy - 1. Joensuu 1 -kohteet (alv 0 %) - 2. Joensuu 2 -kohteet (alv 0 %) - 3. Hyvinvointialueen kohteet (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut