Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
506980
Hankinnan nimi
Utrantien jkpp-tie v. Ranta-Mutalantie-Puronsuunkatu kadunrakennussurakka, projekti 2725
Päätöspäivämäärä
14.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Utrantien jkpp-tie v. Ranta-Mutalantie-Puronsuunkatu kadunrakennussurakan (projekti 2725) hankinnan. Urakka käsittää Utrantien jkpp-tien, Ranta-Mutalantien liittymäalueen levennyksen sekä Utrantien ja Jukolankadun linja-autopysäkkien rakentamisen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Urakka ajoittuu kahdelle kahdelle vuodelle. Vaihe 1 rakennetaan vuonna 2024 ja vaihe 2 vuonna 2025. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Pielisen Maanrakennus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka