Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
505123
Hankinnan nimi
Viestikujan rakentaminen, Eno, kadunrakennusurakka, projekti 2717
Päätöspäivämäärä
14.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaiseni Viestikujan rakentaminen, Eno, kadunrakennusurakka, projekti 2717 rakennuskohteen kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennuskohteena on Joensuun kaupungin Enon asemakaava-alueella sijaitsevat infraverkostot ja viheralueet. Urakka käsittää Viestikuja -nimisen kadun rakentamisen kaikkine rakenteineen sekä vesihuollon saneerauksen välillä Enon koulun C-rakennus (Taitotalo) – Alapappilantie. Rakennushankkeesta käytetään nimitystä ”Viestikujan (2717) rakentaminen”. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka