Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
498819
Hankinnan nimi
Hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus - Palvelu 3. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammatillinen työ- ja toimintakykyä kartoittava palvelu
Päätöspäivämäärä
16.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten hankintajärjestelmän 410397 - Kuntouttava työtoiminta, sisäisessä kilpailutuksessa palvelun 3 (Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammatillinen työ- ja toimintakykyä kartoittava palvelu) hankinnan sopimusajalle 1.7. - 31.12.2024. Sisäinen kilpailutus on osa hankintajärjestelmää, jonka perusteella hankitaan pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluita Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.3.2023 - 31.12.2028. Sisäinen kilpailutus toteutetaan em. hankintajärjestelmään palveluun 3 hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken rajoitettuna menettelynä. Kilpailutuksesta ei ilmoiteta HILMA-ilmoituskanavalla eikä Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. Hankintajärjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille on lähetetty sähköpostiviesti, jossa on suora linkki tarjouspyyntöön. Hankinnan enimmäisarvo sopimuskaudella 1.7. - 31.12.2024 on 5160 € (alv 0%). Sisäisessä kilpailutuksessa jätettyjen tarjousten perusteella määritetään palveluntuottajien keskinäinen etusijajärjestys laatulupauksista saatujen pisteiden perusteella. Laatulupauksista saadut pisteet ovat palvelukohtaisia. Etusijajärjestyksessä ensimmäisenä on parhaimmat pisteet saanut palveluntuottaja ja tämän jälkeen toiseksi parhaimmat pisteet saanut palveluntuottaja ja niin edelleen.Tilaaja maksaa palveluntuottajalle 50,00 € (alv 0 %) / toteutunut työtoimintapäivä jokaista kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa asiakasta kohti. Tilaaja määrittää asiakkaan palvelutarpeen tekemänsä arvion perusteella. Asiakkaan palveluntuottajaksi valitaan asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuvin ja asiakkaalle sopivin palveluntuottaja hyödyntäen sisäisessä kilpailutuksessa laatupisteistä muodostuvaa palveluntuottajien keskinäistä etusijajärjestystä. Tasapistetilanteessa valitaan asiakkaalle parhaiten soveltuva palveluntuottaja. Poikkeustilanteessa palvelu voidaan hankkia asiakaskohtaisesti myös sen ulkopuoliselta palveluntuottajalta, mikäli etusijajärjestyksen mukaisista palveluntuottajista ei löydy asiakkaalle soveltuvaa palveluntuottajaa.

Valitut toimittajat

Honkalampi-säätiö - Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry - Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö sr - Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry -

Hankinnan tyyppi
Sisäinen kilpailutus (DPS)
Hankintalaji
Palvelut