Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
487686
Hankinnan nimi
Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen
Päätöspäivämäärä
15.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungille hankinnan koskien Kiteen keskustan asemakaavan laatimista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Työ käynnistetään konsulttivalinnan saatua lainvoiman ja sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Kaava-alueen 1 osalta tulee saattaa hyväksyttäväksi viimeistään 31.12.2024, mutta tarkempi aikataulu sovitaan yhteistyössä valitun tarjoajan kanssa. Optioiden osalta aikataulu sovitaan yhdessä valitun toimittajan kanssa, mikäli optioita käytetään. Mikäli optioita käytetään tulee koko kaavahankkeen olla kuitenkin hyväksyttävänä viimeistään 31.12.2026. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut