Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
495596
Hankinnan nimi
Joensuun seudun joukkoliikenteen (JOJO) kohteiden 2 ja 3 kilpailutus 02.06.2025 alkaen
Päätöspäivämäärä
16.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun joukkoliikenteen (JOJO) kohteiden 2 ja 3 linja-autoliikenteen hoitamisen hankinnan Joensuun seudun joukkoliikenteen toimivaltaisella viranomaisalueella sopimuskaudelle 02.06.2025 - 30.5.2032 + kolmen (3) vuoden optiomahdollisuus ajalle 31.05.2032 - 03.06.2035 tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen kohteeseen (osa-alueeseen): - Kohde 2: Liperi/Ylämylly-Joensuu-Niittylahti/Hammaslahti seutulinjat 101-104 ja alueen koululaislinjat 110-131, sopimus ajalle 02.06.2025 - 30.5.2032. - Kohde 3: Joensuu-Kontiolahti/Paihola seutulinjat 201-204 ja alueen koululaislinjat 205-215, sopimus ajalle 02.06.2025 - 30.5.2032. Kohteen 2 sopimuskausi on 02.06.2025 - 30.5.2032. Sopimuskauden päättymispäivämäärä voi vielä muuttua, jos kouluvuoden päättymispäivämäärä muuttuu sopimuskauden aikana. Lukuvuoden päättyminen tapahtuu nykyisen toteutuksen mukaisesti viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Sopimusta voidaan jatkaa kolmella (3) vuodella ajalle 31.05.2032 - 03.06.2035. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Sopimuksen jatkuminen edellyttää molempien sopijapuolten hyväksyntää, option käytöstä sovitaan kirjallisesti 31.05.2030 mennessä. Optiokauden päättymispäivämäärä voi vielä muuttua, jos kouluvuoden päättymispäivämäärä muuttuu sopimuskauden aikana. Lukuvuoden päättyminen tapahtuu nykyisen toteutuksen mukaisesti viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Kohteen 3 sopimuskausi on 02.06.2025 - 30.5.2032. Sopimuskauden päättymispäivämäärä voi vielä muuttua, jos kouluvuoden päättymispäivämäärä muuttuu sopimuskauden aikana. Lukuvuoden päättyminen tapahtuu nykyisen toteutuksen mukaisesti viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Sopimusta voidaan jatkaa kolmella (3) vuodella ajalle 31.05.2032 - 03.06.2035. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Sopimuksen jatkuminen edellyttää molempien sopijapuolten hyväksyntää, option käytöstä sovitaan kirjallisesti 31.05.2030 mennessä. Optiokauden päättymispäivämäärä voi vielä muuttua, jos kouluvuoden päättymispäivämäärä muuttuu sopimuskauden aikana. Lukuvuoden päättyminen tapahtuu nykyisen toteutuksen mukaisesti viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille liikenteenharjoittajille, joilla on liikenteen palveluista annetun lain (320/2017, myöhemmin liikennepalvelulaki) perusteella oikeus tuottaa henkilöiden ammattimaiseen kuljetukseen tarvittavia tieliikennepalveluja. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per osa-alue (kohde), jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta liikennöitsijältä.

Valitut toimittajat

Savo-Karjalan Linja Oy - Joensuun seudun joukkoliikenteen (JOJO), kohde 3 (alv 0%) Savonlinja Oy - Joensuun seudun joukkoliikenteen (JOJO), kohde 2 (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut