Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
469954
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Tohmajärven kunnan alueella, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Päätöspäivämäärä
17.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ruokakuljetusten hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tohmajärven kunnan alueella sopimuskaudelle 01.06.2024 - 31.01.2025 + yhden (1) - seitsemän (7) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) - seitsemällä (7) kuukaudella aikavälillä 01.02.2025 - 31.08.2025, ellei Pohjois Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Päätös optiokauden pituudesta tehdään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämä ilmoitetaan toimittajalle. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kahta (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset eivät ole sallittuja eli koko liikennöinnin hoitamiseen valitaan yksi (1) liikennöitsijä.

Valitut toimittajat

Taksi Multanen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut