Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
505122
Hankinnan nimi
Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 (Ollintie, Ollinkuja, Anterontie, Ailintie)
Päätöspäivämäärä
20.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 (Ollintie, Ollinkuja, Anterontie, Ailintie) kadunrakennusurakan hankinnan. Urakka käsittää koko katupoikkileikkauksen uudistamisen rakenteineen Uimaharjun Ollintiellä, Ollinkujalla, Anterontiellä ja Ailintiellä, vesijohtolinjan rakentamisen Marintielle sekä laskuojat 1 ja 2. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

SKS Infra Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka