Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
505121
Hankinnan nimi
Enon Kauppatien saneeraus, kadunrakennusurakka, projekti 2727
Päätöspäivämäärä
20.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Enon Kauppatien saneeraus, kadunrakennusurakka (projekti 2727) kadunrakennusuran hankinnan. Rakennuskohteena on Joensuun kaupungin Enon asemakaava-alueella sijaitsevat infraverkostot ja viheralueet. Urakka käsittää koko katupoikkileikkauksen uudistamisen rakenteineen Enon Kauppatiellä. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Pielisen Maanrakennus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka