Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
495958
Hankinnan nimi
Nurmeksen kaupungin koulukuljetukset ja kutsuohjattu palveluliikenne (Katuri)
Päätöspäivämäärä
21.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin koulukuljetusten sekä palveluliikenteen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.08.2024 - 31.07.2027 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.08.2027 - 31.07.2029, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista irroittaa. Hankinnassa on käytössä ns. etusijajärjestysmalli; Mikäli tarjoaja haluaa tarjota useampaan kohteeseen, mutta tarjoajan resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen niin tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan kohteeseen, vaikka resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamisen, ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisen kohteen vertailussa. Esimerkit: 1) Tarjoaja A pystyy toteuttamaan useamman kohteen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa niihin kohteisiin etusijaksi 1, mitkä pystyy toteuttamaan. 2) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen, mutta tarjoaja A haluaa tarjota useampaan kohteeseen. Tällöin tarjoaja A laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 ja kolmanteen vaihtoehtoon etusijan 3. Tarjoaja B voittaakin tarjoaja A:n ensisijaisen kohteen niin tällöin tarjoaja A voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. Toissijaisen kohteen ja kolmannen vaihtoehdon voi määritellä vain yhden kerran, koska resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen. Mikäli tarjoaja A voittaa ensisijaisen kohteensa niin tällöin tarjoaja A ei voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. 3) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen ja haluaa tarjota vain yhteen kohteeseen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja jättää tarjoamatta toista kohdetta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde (osa-alue), jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Jukka Korhonen - Koulukuljetus kohde 13: (HUUHTI) (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 21: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue B (alv 0%) Menevä Oy - Koulukuljetus kohde 11: (TAAJAMAN JA TAAJAMAN LÄHIALUEEN KULJETUKSET, MM. KÄNKKÄÄLÄ (alv 0%) MKBuilding Oy - Koulukuljetus kohde 8: (HÖLJÄKKÄ) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 10: (HOIKKA, RITOLA, SOINILA) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 15: (VALTIMO 2) (alv 0%) Ollin Palvelutaksi ja Tilausajot Oy - Koulukuljetus kohde 9: (KUOHATTI) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 12: (KUOKANVAARA, SAVILEHTO) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 14: (VALTIMO 1) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 16: (VALTIMO 3) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 18: (VALTIMO 5) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 19: (VALTIMO 6) (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 22: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue C (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 23: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue D (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 24: VALTIMON POHJOINEN REITTI (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 25: SIVAKAN JA YLÄ-VALTIMON REITTI (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 26: PAJUKOSKEN,-KARHUNPÄÄN JA VALTIMON TAAJAMAN REITTI (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 27: VALTIMON TAAJAMAN JA NURMEKSEN TAAJAMAN VÄLINEN REITTI (alv 0%) SAMIMATKAT OY - Koulukuljetus kohde 1: sisältää kohteet 1A ja 1B (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 5: (KYNSINIEMI, LUKANPURO) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 7: (SALMENKYLÄ) (alv 0%) Taksi Veijo Karppinen - Koulukuljetus kohde 17: (VALTIMO 4) (alv 0%) Taksi-ja tilausliikenne J. Miettinen oy - Koulukuljetus kohde 2: (SARAMO, PUIROO) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 3: (HEINÄPURO, PITKÄKOSKI, YLIKYLÄ) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 4: (PETÄISKYLÄ) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 6: (PALOMÄKI) (alv 0%) Taksipalvelu JuMiK oy - Palveluliikenne kohde 20: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue A (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut