Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
507532
Hankinnan nimi
Joensuun Kodit Oy:n kiinteistönhoitopalvelut, Reijola-Niittylahti alueen kohteet
Päätöspäivämäärä
23.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhoitotöiden hankinnan Joensuun Kotien Reijola-Niittylahti alueella sijaitseviin kiinteistöihin tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti alkaen 01.07.2024 ja jatkuen toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskausi alkaa 01.07.2024 klo 9.00 jatkuen toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Mikäli palvelu ei vastaa sopimusta tai laatuvaatimuksia tai muusta perustellusta syystä (esim. töiden laiminlyönti) sopimus ei täyty, voidaan sopimus purkaa välittömästi. Sopimus voidaan purkaa lähettämällä palveluntuottajalle kirjallinen ilmoitus, mikäli palveluntuottajan palvelussa on virhe, ja palveluntuottajaa on jo kerran aiemmin huomautettu kirjallisesti palvelussa olevasta virheestä. Mikä tahansa virhe palvelussa voi johtaa purkuoikeuden käyttöön, mikäli palvelussa olevasta virheestä on jo aiemmin huomautettu kirjallisesti. Huomautusta tarkoittavassa asiakirjassa ilmoitetaan palvelussa havaitusta virheestä palveluntuottajalle ja varoitetaan siitä, että mikäli virheitä ilmenee jatkossa, sopimus voidaan purkuilmoitus lähettämällä purkaa yksipuolisesti päättymään välittömästi. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Joensuun Seudun Talohuolto Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut