Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
500567
Hankinnan nimi
Lieksan koulukuljetukset, Lieksa - Murtovaara - Egytinkorpi - Siltavaara - Vieki - Lieksa -reitti
Päätöspäivämäärä
27.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin koulukuljetusten hankinnan Lieksa - Murtovaara - Egyptinkorpi - Siltavaara - Vieki - Lieksa reitille tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.08.2024 - 31.07.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2026 - 31.7.2027 ja 1.8.2027 - 31.7.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

TOUKOKUKKA OY -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut