Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
490706
Hankinnan nimi
Business Joensuu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja kylmälaitetyöt
Päätöspäivämäärä
27.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Business Joensuu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja kylmälaitetöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2024 - 31.05.2026 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.6.2026 - 31.5.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen, joita ovat: Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) Pos 4: Kylmälaitetyöt (alv 0 %) Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely/osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttavat mm. tuntiveloitushinnat, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus, aikataulu ja saatavuus. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Sopimuskaudella tilauksia tehdessä kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiin käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja. Kun tilaajalle on kertynyt sopimuskaudella kokemusta puitejärjestelyyn toimittajien työn laadusta ja osaamisesta, tilaaja voi käyttää kokemustaan osana kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointia. Tilaaja voi halutessaan järjestää kevennettyjä minikilpailutuksia. Perusteena voi olla esim. kohteen erityisvaatimukset, saatavuus tai urakkasumma ylittää 150.000 e alv 0 %. Minikilpailutuksissa päätöksenteon perusteena on halvin hinta. Tehdystä tilauksesta ja/tai miniurakkakilpailutuksesta tehdään osapuolten välinen erillinen urakkasopimus ja sopimus voidaan alistaa pääurakkaan, mikäli urakkasumma on yli 150.000 € alv 0 % tai muuten tarvittaessa.

Valitut toimittajat

Are Oy - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) - Pos 4: Kylmälaitetyöt (alv 0 %) Caverion Suomi Oy - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) ISS Palvelut Oy - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) Itä-Kylmä Oy - Pos 4: Kylmälaitetyöt (alv 0 %) Lämpökarelia Oy - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) SÄHKÖ-SAARELAINEN OY - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut