Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
510746
Hankinnan nimi
Ulkoilureittisuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvät selvitykset
Päätöspäivämäärä
29.5.2024
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

WSP Finland Oy - Ulkoilureittisuunnitelman ja ulkoreittitoimitusasiakirjojen laatiminen / liitteissä 4 ja 5 esitetyillä alueilla - Ulkoilureittisuunnitelman ja ulkoreittitoimitusasiakirjojen laatiminen / liitteessä 4 esitetyllä alueella - Ulkoilureittisuunnitelman ja ulkoreittitoimitusasiakirjojen laatiminen / liitteessä 5 esitetyllä alueella

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut