Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
500278
Hankinnan nimi
Jäänhoitokoneet Mehtimäen kilpajäähalliin 2024-2028 (2030)
Päätöspäivämäärä
3.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungille kahden (2) jäänhoitokoneen hankinnan huoltoleasingillä Mehtimäen kilpajäähalliin tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.12.2024 - 30.11.2028 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.12.2028 - 30.11.2030, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois- Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Optiokauden päätyttyä tilaajalla on mahdollisuus lunastaa jäänhoitokoneet 20 %:n jäännösarvolla. Valituksi tullut tarjoaja lunastaa vaihdossa tulevan nykyisen leasing-jäänhoitokoneen jäännösarvon ja loput kuukausierät kun kone toimitetaan. Laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

rkk Bear Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat