Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
508299
Hankinnan nimi
Pohjois-Karjalan työllisyyden ekosysteemin verkostovalmennus / TE2024
Päätöspäivämäärä
4.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan työllisyyden ekosysteemin verkostovalmennuksen toteuttamisen hankinnan sopimuskaudelle 1.7.2024 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2025 - 31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään yksi (1) kuukausi ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden (1) eniten pisteitä saaneen tarjoajan kanssa.

Valitut toimittajat

Vision Factory Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut