Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
KAJDno-2024-271
Hankinnan nimi
Arkkitehti- ja pääsuunnittelun puitejärjestely, hankinta 2024-2026 + optio 1 vuosi
Päätöspäivämäärä
5.6.2024
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

alt Arkkitehdit Oy - ARK LINK OY - Arkkitehdit m3 Oy - Arkkitehtitoimisto Lappalainen ja Korjonen Oy - Insinööritoimisto Savolainen Oy - Sillman Arkkitehtitoimisto Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut