Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
KAJDno-2024-271
Hankinnan nimi
Sähkösuunnittelun puitejärjestely, hankinta 2024-2026 + optio 1 vuosi
Päätöspäivämäärä
5.6.2024
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Granlund Oy - Insinööritoimisto Varpiola Oy - Korjauspartnerit Oy - LT-Suunnittelu Oy - Noron Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut