Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
508349
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Lieksan alueella
Päätöspäivämäärä
5.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan alueen ruokakuljetusten hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.08.2024 - 30.11.2024 + yhden (1) - seitsemän (7) kuukauden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) - seitsemällä (7) kuukaudella aikavälillä 01.12.2024 - 30.06.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Päätös optiokauden pituudesta tehdään yksi (1) kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään yksi (1) kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

car-jael ky -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut