Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
KAJDno-2024-271
Hankinnan nimi
Rakennesuunnittelun puitejärjestely, hankinta 2024-2026 + optio 1 vuosi
Päätöspäivämäärä
5.6.2024
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

A-Insinöörit Suunnittelu Oy - Insinööritoimisto Savolainen Oy - Ko-Rak Palvelut Oy - Korjauspartnerit Oy - Sitowise Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut