Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
511075
Hankinnan nimi
Länsikatu – Yliopistonkatu kiertoliittymä, projekti 2753
Päätöspäivämäärä
5.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Länsikatu – Yliopistonkatu kiertoliittymän (projekti 2753) kadunrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kadunrakennushankkeella rakennetaan kiertoliittymä pohjaustöineen sekä alueen kuivatusjärjestelmä. Lisäksi hankkeella tehdään laatoitus, päällyste sekä vihertöitä. Lisäksi optiona pyydetään tarjousta Yliopistonkadun linja-autopysäkkien rakentamisesta, jonka käytöstä tilaaja päättää heinäkuun 2024 loppuun mennessä. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun hankinta on lainvoimainen, sopimus on allekirjoitettu ja tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 1998 17 §), kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun sopimus on syntynyt. Kadunrakennusurakka viimeistelytöineen on oltava kokonaisuudessaan valmiina 15.11.2024 mennessä. Vastaanottotarkastus tulee suorittaa urakka-ajan puitteissa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka