Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
501611
Hankinnan nimi
Rakennusteknisten töiden kustannussuunnittelu, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
5.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n rakennusteknisten töiden kustannussuunnittelun hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2024 - 30.06.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.7.2026 - 30.6.2027 + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.7.2027 - 30.6.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Konsultointityö tilataan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, josta tehdään kokonaisarvio seuraavilla kriteereillä: Millainen kokemus vastuuhenkilöllä on vastaavista kohteista, miten tehtävän aikataulu soveltuu toimittajan ja tilaajan aikatauluun, mikä on tehtävän vaativuustaso ja määrä verrattuna toimittajan resursseihin ja mikä on toimittajan tuntiveloitushinta.

Valitut toimittajat

NR-Rakennuslaskenta Oy Rakennuttajapalvelu Jarkko Karvonen Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut