Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
507065
Hankinnan nimi
Kiihtelysvaaran kirkon irtokalusteet
Päätöspäivämäärä
7.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiihtelysvaaran kirkon irtokalusteiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tarjottavien tuotteiden tulee olla laadukkaita, ammattikäyttöön tarkoitettuja kestäviä ja muunneltavia julkitilaan soveltuvia kalusteita. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Kalusteiden asennukset tiloihin voidaan aloittaa aikaisintaan 1.11.2024 rakennustöiden valmiustason niin salliessa. Kalustamisen tulee olla kokonaisuudessaan valmiina viimeistään yhden (1) viikon kuluttua sen jälkeen, kun tilat on luovutettu kalustamista varten ja lupa kalusteasennukselle on annettu. Tarkemmasta aloitusajasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen, kun aikataulu varmistuu. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Isku Interior Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat