Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
511606
Hankinnan nimi
Mustolankatu-Tikkamäentie kiertoliittymä (Projekti 2756)
Päätöspäivämäärä
7.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Mustolankatu-Tikkamäentie kiertoliittymän (Projekti 2756) kadunrakennusurakan hankinnan. Urakka käsittää Tikkamäentielle Tikkarinteen sekä Mustolankadun risteyskohtaan rakennettavan liikenneympyrän liitosalueineen. Rakennustyöt suoritetaan suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun hankinta on lainvoimainen, sopimus on allekirjoitettu ja tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 1998 17 §), kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun sopimus on syntynyt. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka