Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
507990
Hankinnan nimi
Kiteen Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelyt
Päätöspäivämäärä
10.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän rakentamisurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Rakennuskohteena on Kiteen kaupungin, Puhoksen kaupungin osassa sijaitsevan satama-alueen liikennejärjestelmän rakentaminen. Työ käsittää tierakenteiden, vesihuoltolinjojen, raiteiston ja katuvalaistuksen rakentamisen suunnitelma-asiakirjoissa mainitussa laajuudessa. Ramboll Finland Oy on laatinut tie-, vesihuolto-, rata- ja valaistussuunnitelmat Kiteen kaupungin ohjauksessa. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. BIOTER- Puhoksen bioterminaalin investointihanke on EU- osarahoitteinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt Kiteen kaupungille JTF-rahoituksesta kuntien perusrakenteen investointihankkeelle tukea 70 %. Hankkeen kustannusarvio on 5.5 Meur, joka sisältää investoinnit, projektihallinnan ja -johtamisen sekä viestinnän kustannukset. Hankkeen toteutusaika 1.1.2024 - 31.5.2026. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta on toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle sekä urakkaohjelman kohtaan 5.1 kirjatut suunnitelmat ovat toimitettu ja hyväksytty. Urakka on tehtävä yhtäjaksoisesti aloittamisesta loppuun saakka. Urakan on oltava täysin valmiina ja vastaanotettuna 29.5.2026 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Rakennusurakka