Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
495030
Hankinnan nimi
Rakennuttamis- ja valvontapalvelut, Kiteen kaupunki
Päätöspäivämäärä
10.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungille rakennuttamis- ja valvontapalvelujen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.07.2024 - 30.6.2025 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.07.2025 - 30.06.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on neljän (4) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Puitesopimuksen kautta hankittavia rakennuttamis- ja valvontapalveluita käytetään tilaajan talonrakennus-, kuntatekniikka-, ja liikuntapaikkahankkeissa. Tarjouspyyntö on jaettu kahteen osa-alueeseen, joista voi tarjota vain toista tai molempia. Rakennuttamispalvelut (osa-alue 1) tilataan suoraan valitulta konsultilta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, josta tehdään kokonaisarvio seuraavilla kriteereillä: millainen kokemus nimetyllä henkilöllä on vastaavista kohteista, miten hankkeen aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän ja tilaajan aikataululuun, mikä on hankkeen vaativuustaso ja työn määrä verraten tarjoajan resursseihin, tarjoajan tuntiveloitushinta sekä matkakorvausten määrä. Jos valittu konsultti ei voi muun työtilanteensa vuoksi ottaa työtä vastaan tilaajan toivomassa aikataulussa, annetaan toimeksianto toiselle toimittajalle. Valvontapalvelut (osa-alue 2) tilataan suoraan valitulta toimittajalta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, josta tehdään kokonaisarvio seuraavilla kriteereillä: millainen kokemus nimetyllä henkilöllä on vastaavista kohteista, miten valvontatehtävän aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän ja tilaajan aikataululuun, mikä on hankkeen vaativuustaso ja työn määrä verraten tarjoajan resursseihin, tarjoajan tuntiveloitushinta sekä matkakorvausten määrä. Jos valittu valvoja ei voi muun työtilanteensa vuoksi ottaa työtä vastaan tilaajan toivomassa aikataulussa, annetaan toimeksianto toiselle toimittajalle. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa erikseen kohteet, jotka ovat yli 60 000 € (alv 0 %) tai vaativat erityistä asiantuntijuutta, jota ei ole tässä puitesopimuksessa vaadittu.

Valitut toimittajat

Granlund Oy - Rakennuttamispalvelut (alv 0%) Rakennuttajatiimi A-Real Oy - Valvontapalvelut (alv 0%) Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy - Valvontapalvelut (alv 0%) Raksystems Insinööritoimisto Oy - Rakennuttamispalvelut (alv 0%) - Valvontapalvelut (alv 0%) Ramboll Finland Oy - Rakennuttamispalvelut (alv 0%) Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy - Valvontapalvelut (alv 0%) Welado Oy - Rakennuttamispalvelut (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut