Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
474917
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Nurmes-Valtimo-Juuka alueella, Polkka - Pohjois- Karjalan tukipalvelut oy
Päätöspäivämäärä
11.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polkka - Pohjois- Karjalan tukipalvelut oy:n toimeksiantamana ruokakuljetusten hankinnan Nurmes-Valtimo-Juuka alueella tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskaudet kohteittain: - Kohde 1: 01.07.2024 - 31.01.2025 + yhden (1) - seitsemän (7) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) - seitsemällä (7) kuukaudella aikavälillä 01.02.2025 - 31.08.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Päätös optiokauden pituudesta tehdään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kahta (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. - Kohde 2: 01.07.2024 - 30.06.2025 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. - Kohde 3: 01.07.2024 - 30.06.2025 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Kohteissa 2 ja 3 sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla 01.07.2025 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus/osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta.

Valitut toimittajat

Kelan Pojat Ay - Kohde 1: Kotipalveluaterioiden kuljetukset Nurmeksessa ja Valtimolla (alv 0 %) - Kohde 2: Toimipisteiden ateriakuljetukset Nurmeksessa (alv 0 %) - Kohde 3: Toimipisteiden ateriakuljetukset Juuassa (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut