Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
502979
Hankinnan nimi
LVI-tarvikkeet 2024-2026 (2026-2028)
Päätöspäivämäärä
12.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti LVI-tarvikkeiden hankinnan jäljempänä mainituille tilaajatahoille sopimuskaudelle 1.7.2024 - 30.4.2026 + yhden (1) vuoden optio + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2026 - 30.04.2027 sekä 01.05.2027 - 30.04.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan tilaajatahoina toimivat sopimuskaudella Lieksan kaupunki, Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, Liperin kunta, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote ja Ilomantsin kunta. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Toimittajan ja mahdollisten alihankkijoiden tulee noudattaa toimialaansa koskevan lainsäädännön vaatimuksia mm. ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Tarjottavien tuotteiden tulee soveltua ammattimaiseen käyttöön. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaajat tekevät tilaukset sopimuskaudella suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: toimittajat asetetaan järjestykseen tarjousvertailussa saamiensa pisteiden mukaisesti. Ensisijaisesti käytetään eniten pisteitä saanutta toimittajaa. Mikäli ensisijaisen toimittajan toimituskyky ei riitä toimittamaan tarvittavaa tuotetta, käytetään toissijaisia toimittajia vertailussa annettujen pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Riittämättömällä toimituskyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi puuttuvaa tuotetta, pitkää toimitusaikaa tarvittavalle tuotteelle tai muuta vastaavaa puutetta. Lisäksi toissijaisia toimittajia voidaan käyttää, mikäli tarvittavan tuotteen valinta edellyttää noutomyymälässä asiointia (jolloin voidaan käyttää tilaajan toimipistettä lähimpänä olevaa noutomyymälää). Mikäli ensimmäinen eikä toissijainen toimittaja ei edellä kuvatulla tavalla pysty toimittamaan tuotetta, käytätään vastaavasti kolmannella sijalla olevaa toimittajaa. Nettohinnastojen tuotteiden osalta noudatetaan samaa tilausjärjestystä kuin vertailussa käytettyjen tuotteiden osalta käytetty.

Valitut toimittajat

Ahlsell Oy - Dahl Suomi Oy - Onninen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat