Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
511740
Hankinnan nimi
Myllykosken silta (Projekti 2928)
Päätöspäivämäärä
12.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Myllykosken sillan (Projekti 2928) siltaurakan hankinnan. Urakka käsittää suunnitelmien mukaisen sillan rakentamisen lisäksi vanhan riippusillan purkamisen, sekä työmaatien tekemistä, sekä olemassa olevien väylien vahvistamista. Rakennustyöt suoritetaan suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun hankinta on lainvoimainen, sopimus on allekirjoitettu ja tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 1998 17 §), kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun sopimus on syntynyt. Siltaurakka viimeistelytöineen on oltava kokonaisuudessaan valmiina 30.11.2024 mennessä. Vastaanottotarkastus tulee suorittaa urakka-ajan puitteissa. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Harpa Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka